Povratak na Dugoročne razmene – ESC, LTV…

ESC I SCI LTV PROGRAMI DUGOROČNOG VOLONTIRANJA

Jedan od načina promovisanja mira i međusobnog razumevanja ljudi iz različitih kulturoloških okruženja jesu i dugoročni volonterski projekti. To su prvenstveno projekti koji traju od 2 do 12 meseci, tokom kojih volonter/ka radi na nekom konkretnom zadatku koji je od velikog značaja za lokalnu zajednicu i/ili NVO.

Za volontere/ke koji su već učestvovali na volonterskim kampovima, tj. kratkoročnim pojektima, dugoročno volontiranje je samo jedna “nova stepenica” u volonterskoj karijeri. Ono što dugoročno volontiranje nosi sa sobom jeste i odluka koja podrazumeva život van zemlje nekoliko meseci, prilagođavanje na nove uslove života i način življenja “tamo negde”. To uključuje i privremeno udaljavanje od prijatelja, porodice, poznatog okruženja i kulture. Sve je to nešto što radite sa ciljem da pomognete drugima kojima je pomoć potrebna, uložite deo sebe u dostizanje željenog cilja, a to je izgradnja boljeg i održivijeg sveta.

Dugoročno volontiranje podrazumeva projekte sa različitim tematikama u odreženom periodu u okviru kojih su volonteru/ki pokriveni svi troškovi života, a organizuju se kroz različite programe širom sveta.

Zajedno sa VCV možeš učestvovati na LTV (Long Term Volunteering) programima unutar SCI mreže i/ili na ESC u okviru programa European Solidarity Corps Evropske unije.

U nastavku pogledaj razliku između LTV i ESC.

————————————————————————————————————————————————

LTV (Long Term Volunteering) program

Ovaj program pruža mogućnost dugoročnog volontiranja od 3 do 12 meseci na nekom od projekata koji se realizuje u saradnji sa lokalnom SCI organizacijom ili partnerom. Teme projekata mogu biti veoma raznovrsne: rad sa mladima, sa etničkim grupama, sa izbeglicama, admintrativni poslovi u NVO, ljudska prava, organske farme …

LTV je nezamenljivo radno, ali i jedinstveno životno iskustvo u drugoj zemlji gde se uči od drugih kultura, od drugih ljudi, posebno kroz posvećenost samom projektu i idejama. Dugoročno volontiranje putem LTV projekta je moguće na gotovo svim kontinentima i otvorena su za sve, bez obzira na godine, opredeljenja itd.

LTV je termin koji se u SCI koristi za volonterske projekte duže od 2 meseca. U okviru projekta volonteru/ki je obezbeđena hrana, smeštaj, skromni džeparac i osnovno SCI osiguranje. Putni troškovi, kao i troškovi vize i eventualne vakcinacije,  su troškovi koje snosi volonter/ka. Projekti koji su otvoreni za prijavljivanje objavljuju se na svaka 2 meseca, pa ako te zanima ovakav vid volontiranja možeš posetiti našu bazu LTV projekata: http://www.longterm.lteg.info/index.php/project/publicIndex ili da nam pišeš na ltv@volontiraj.rs.

________________________________________________________________________________

ESC (European Solidarity Corps) program

Dakle, ESC ili European Solidarity Corps (bivši EVS/European Voluntary Service) je program Evropske komisije, koji je namenjen svim mladima od 17 do 30 godina i pruža im priliku da se upuste u avanturu upoznavanja i sticanja iskustva života i rada u nekoj stranoj zemlji kroz programe volontiranja. Postoje kratkoročni i dugoročni programi do godinu dana. Na dugoročno volontiranje preko ESC programa može se otići samo jednom dok je moguća kombinacija kratkoročnog sa dugoročnim projektom (do maks. 14 meseci).
Svaki ESC projekat za cilj ima uzajamnu podršku u razvoju samog volontera i lokalne zajednice u kojoj volonter radi, čime se stiče uspostavljanje novih prijateljstava i razmene iskustava.
Ako želite da pronađete projekat za sebe, posetite link https://europa.eu/youth/solidarity_en koji predstavlja bazu svih aktuelnih projekata i otvorenih pozicija.
ESC baza projekata se može pretraživati na osnovu različitih kriterijum (tema, zemlja, trajanje itd.).
Od informacija u vezi sa ESC-om, bitno je znati da su putni troškovi, osiguranje i troškovi vize pokriveni. Hrana i smeštaj obezbeđeni, kao i časovi jezika, a i dobija se džeparac svakog meseca. 🙂

Tema projekta je veoma široka, od zaštite životne sredine, kulturnog nasleđa, umetnosti, kulture, sporta, rada sa mladim ili starijim osobama, slobodno vreme itd.

Za sve informacije kontaktirajte nas na ltv@volontiraj.rs.