Konkurs za mesto Programske/og Koordinatorke/a Volonterskog centra Vojvodine

Volonterski centar Vojvodine (VCV) je udruženje građana sa sedištem u Novom Sadu, osnovano 2005. godine.

Volonterski centar Vojvodine nastoji da volonterizam bude prepoznat i vrednovan kao princip izgradnje i promene društva i pojedinaca/ki organizovanjem i sprovođenjem volonterskih, edukativnih i društvenih programa i akcija, kreiranjem prilika za kvalitetno i informisano volontiranje i širenjem vrednosti volonterizma.

Trenutno, glavne aktivnosti VCV-a su:

 • aktivnosti bazirane na neformalnom obrazovanju kao i na podizanju svesti
  o različitim relevantnim društvenim i ekološkim temama;
 • lokalne solidarne akcije zasnovane na volontiranju i izgradnji kapaciteta volontera/ki;
 • mobilnost mladih i omladinskih radnika/ca;
 • međunarodni kratkoročni volonterski kampovi;
 • kratkoročno i dugoročno međunarodno volontiranje.

Trenutni i budući projekti se bave temama kao što su prakse i narativi ponovne upotrebe (reuse), aktivizam kod mladih žena, veganstvo, volontiranje u lokalnoj zajednici, permakultura.

Zbog porasta obima aktivnosti i projekata, a zahvaljujući uspehu kampanje za prikupljanje sredstava “Za još jednu VolonTuru!” VCV može da proširi svoj tim i da angažuje programske/kog koordinatorke/a.

Početak angažmana je u septembru 2022. godine (tačan datum će biti dogovoren sa izabranom kandidatkinjom/om.

Zadaci:

 • Sprovođenje i vođenje tekućih projekata u saradnji sa saradnicima/cama
 • Osimišljavanje i pisanje novih projektnih predloga, održavanje kontakata sa donatorima i identifikovanje novih, prema potrebama i strategijom udruženja
 • Osiguranje finansijske održivosti organizacije
 • Vođenje projektne dokumentacije u saradnji sa saradnicom za finansije
 • Dokumentovanje sprovođenih aktivnosti i ostvarenih rezultata
 • Održavanje i iniciranje komunikacije/kontakata sa lokalnim i međunarodnim partnerima, mrežama, dr.
 • Učešće na sastancima na lokalnom i međunarodnom nivou, onlajn kao i uživo
 • Identifikovanje novih partnera, saradnika/ca u vidu inicijativa, udruženja, pojedinaca/ki, dr.
 • Održavanje sastanaka sa Upravnim odborom, saradnicima/cama, volonterima/kama, članovima/cama, dr.
 • Učešće u daljem razvoju organizacije

Potrebna znanja, veštine i vrednosti:

 • Radno iskustvo u relevantnoj oblasti civilnog sektora: najmanje 2 godine
 • Iskustvo u pisanju projektnih predloga: najmanje 2 odobrena projekta
 • Iskustvo u koordinaciji i implementacij projekata: najmanje 2 godine
 • Volontersko iskustvo iskustvo: najmanje 2 godine
 • Poznavanje i poštovanje principa neformalnog učenja i obrazovanja, iskustvo u realizaciji programa i aktivnosti neformalnog obrazovanja
 • Poznavanje i poštovanje principa omladinskog rada, iskustvo u omladinskom radu i/ili radu sa mladima
 • Poznavanje lokalnog i regionalnog konteksta rada civilnog sektora
 • Poznavanje pravnih okvira funkcionisanja NVO u Republici Srbiji
 • Odgovornost, samoinicijativa, pouzdanost
 • Posvećenost, dostupnost i komunikativnost
 • Interkulturalna senzitivnost, otvorenost ka različitosti
 • Spremnost za učenje i razvoj
 • Aktivno korišćenje engleskog jezika
 • Aktivno korišćenje društvenih mreža
 • Aktivno korišćenje računara, Ofis paketa, Gugl paketa

Prednost imaju kandidati_kinje koje:

 • Imaju stečeno obrazovanje u oblasti omladinskog rada, pedagogije, sociologije, socijalnog rada ili su na završnim godinama navedenih studijskih programa
 • Imaju veštine upravljanja, koordiniranja i timskog rada
 • Imaju regionalno/međunarodno volontersko iskustvo i/ili iskustvo učešća u međunarodnim aktivnostima kao što su omladinske razmene, treninzi..

Radno vreme:

 • 36 sati nedeljno, iz kancelarije, moguće povremeni rad od kuće.
 • Povremeni terenski rad radi sprovođenja infosesija, sastanaka, poseta, volonterskih akcija, dr.
 • Moguća putovanja u inostranstvo (u trošku organizacije) za sastanke, seminare, dr.
 • Uobičajno radno vreme: 09:00 – 17:00 od ponedeljka do četvrtka, skraćeno radno vreme petkom.
 • Početak rada: 07.09.2022.

Mesečna nadoknada: 58.500 RSD neto, prijava.

Način prijave: radnu biografiju (CV) i motivaciono pismo poslati Volonterskom centru Vojvodine mejlom (konkursi.vcv@gmail.com) sa naslovom “Prijava za posao”, najkasnije do 30.08.2022. godine u ponoći.

Kandidati/kinje koje ulaze u uži krug će biti kontaktirani/e.


Ostavite odgovor