Publikacija // Mladi izvan zidova

Ciklus radionica “Mladi izvan zidova” smo sproveli/e u periodu od novembra 2021. godine do februara 2022. godine, uz podršku Evropske fondacije za mlade (EYF) Saveta Evrope (Council of Europe).

Ove kratke smernice sadrže naše iskustvo (tima Volonterskog centra Vojvodine angažovanog na projektu kao i učesnica/ka radionica) u mapiranju, razumevanju, odabiru, krečenju i preslikavanju grafita koji sadrže govor mržnje u Novom Sadu.

Pored radionica međusobnog upoznavanja kao i upoznavanja sa projektom, učesnici/ce su prošli kroz radionice analize sadržaja grafita koji sadrže govor mržnje i koji se najćešće pojavljuju u Novom Sadu, i upoznali su se sa pravnikom koji je ih upoznao sa legalnim aspektima vezanim za crtanje, a i uklanjanje grafita na javnim i privatnim površinama.

Takođe, učesnici/ce su se upoznali sa mladim aktivistom koji se bavi uklanjanjem grafita, i imali su priliku da čuju o njegovom iskustvu iz prve ruke.

Konačno, sledile su faze identifikovanja grafita na kojima je grupa odlučila da radi, kao i odabira tema za nove murale. Nakon kontaktiranja vlasnika objekata i dobijanja dozvola za rad, sledilo je oslikavanje murala!

Nadamo se da će smernice i publikacija biti korisne onima koji žele da se upuste u slične akcije, u našem, ili drugim kontekstima!

Publikaciju možete preuzimati, besplatno, ovde.

Ostavite odgovor