Poziv na obuku za lidere interkulturalnih omladinskih razmena

Nakon uspešno obučenih više od deset generacija, Volonterski centar Vojvodine raspisuje poziv za novu generaciju polaznica/ka obuke za liderke/re interkulturalnih omladinskih razmena!

Sa posebnim zadovoljstvom objavljujemo ovaj poziv, ponovo otvoren za učesnice/ke iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Srbije, Francuske i Nemačke.

Zbog ograničenja koje nameću vizni režim i pandemijske restrikcije, poziv je otvoren samo za učesnice/ke iz Kosova koji poseduju putna dokumenta koja ne zahtevaju vizu za putovanje u Nemačku i Francusku.

Cilj i kratak opis:

Program obuke za liderke/re interkulturalnih omladinskih razmena je sertifikovan od strane Nemačko-francuske kancelarije za mlade (OFAJ/DFJW). Program obuke prati kurikulum razvijen od strane Nemačko-francuske kancelarije za mlade.

Cilj obuke je da učesnice/ke obuči i osnaži za planiranje, organizovanje i realizaciju interkulturalnih omladinskih razmena. Obuka se sastoji iz tri jednonedeljna modula koji će biti realizovani redom u Nemačkoj, Francuskoj i Srbiji. Namenjena je učesnicama i učesnicima, koji imaju iskustva sa volonterskim kampovima ili omladinskim razmenama, a prvenstveno onima koji su zainteresovani da organizuju i vode interkulturalne omladinske razmene.

Tokom obuke učesnice/i će steći teorijska znanja i praktična iskustva iz sledećih oblasti:

 • Liderstvo, kompentencije liderki/a u interkulturalnim razmenama
 • Rad sa grupama, razvoj grupa, dinamika grupnog rada 
 • Timski rad, uloge u timu, rad u međunarodnom timu
 • Odgovornost lidera razmena ka temama roda, feminizma, klimatskih promena, rasizma, mira …
 • Jezičke animacije
 • Kultura i interkulturalno učenje
 • Osmišljavanje programa omladinske razmene, logistika, finansijski plan, evaluacija programa
 • Predrasude i stereotipi, konflikti, komunikacija
 • Finansiranje programa, pisanje projekta i budžetiranje, izrada narativnog i finansijskog izveštaja
 • Različiti metodološki pristupi u interkulturalnom omladinskom radu

Organizatori:

Obuku realizuje Volonterski centar Vojvodine iz Srbije zajedno sa partnerskim organizacijama Interkulturelles Netzwerk iz Nemačke i Peuple et Culture iz Francuske. Trenerski tim je sastavljen od predstavnika partnerskih organizacija, a čine ga iskusne trenerice i treneri sa dugogodišnjim iskustvom u omladinskom radu, kao i programima neformalnog obrazovanja i interkulturalnih razmena.

Period i mesto realizacije:

Obuka se sastoji iz tri modula, a budući učesnici i učesnice u obavezi su da učestvuju u sva tri dela obuke. Obuka će se realizovati u skladu sa navedenim vremenskim planom:


Datum obukeMesto održavnja
I modul20. maj – 27. maj 2022.Podstam, Nemačka
II modul18. – 25. novembar 2022.Mosset, Francuska
III modulapril/maj 2023.Mali Iđoš, Srbija

Profil:

Učesnice/ci obuke biće ljudi iz 3 grupe:

1. Sa Balkana (Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Srbije), 2 učesnice/ka iz svake zemlje

2. Nemačke, 6-8 učesnica/ka

3. Francuske, 6-8 učesnica/ka

Svaku grupu čini do 8 učesnica/ka koji zadovoljavaju sledeće uslove:

 • najmanje 18 godina starosti
 • voljni da se angažuju u osmišljavanju i sprovođenju interkulturalnih omladinskih razmena
 • osobe koje mogu učestvovati u sva 3 dela obuke prema navedenom vremenskom planu
 • poželjno znanje nemačkog ili francuskog jezika
 • poželjno iskustvo učešća u interkulturalnim omladinskim razmenama ili volonterskim kampovima

Jezik obuke:

Zvanični jezici ovog programa su u prvih sedam ciklusa bili srpski, nemački i francuski. Na krug treninga otvorenom za Balkan, uobičajeni srpski zamenuće nešto što mi zovemo „dobardanovski“ ili „naški“ 🙂 čijem se zajedničkom kreiranju radujemo. Trenerica i prevoditeljka sa Balkana su iz Srbije. Program treninga odvija se na jednom od ova tri jezika, uz obezbeđen konsekutivni prevod na druga dva. U radu u malim grupama učesnice/ci će koristiti engleski jezik, mada će po potrebi i u ovim delovima programa  biti obezbeđen prevod.

Sertifikat:

Svi učesnici/ce koji uspešno završe čitav program obuke (učestvuju na sva tri dela) i urade praktični deo (učestvuju u pripremi i implementaciji jedne interkulturalne omladinske razmene) stiču pravo na sertifikat izdat od strane Nemačko-francuske kancelarije za mlade i time mogućnost (ukoliko to žele) da se nađu u javnoj bazi liderki/ra omladinskih razmena, te će na taj način biti dostupni organizacijama koje traže lidere i žele da ih angažuju. Više informacija o sertifikatu može se naći na sajtu www.dfjw-zertifikat.org 

Finansijski aspekat učešća:

U toku trajanja obuke učesnice/ci imaju obezbeđen smeštaj, hranu, kao i sve neophodne materijale za rad. Putni troškovi učesnica/ka sa Balkana se refundiraju za put u Francusku i Nemačku prema pravilniku Nemačko – francuske kancelarije za mlade i unapred dogovorenom maksimalnom iznosu dovoljnom za pvratno putovanje. 

Učesnice/ci sa Balkana plaćaju participaciju za učešće na treningu u iznosu od po 65€ za prva dva i  50€ za treći deo obuke, osim učesnica/ka sa Kosova koji plaćaju 25€ po delu. Učesnice/ci iz Nemačke i Francuske plaćaju participaciju u iznosu od 200-300€ po delu.

Rok za prijavu:

Popunjen prijavni formular treba poslati na e-mail adresu konkurs@volontiraj.rs najkasnije do ponoći 20. aprila 2022. godine!

Ostavite odgovor