Publikacija // „Permaculture is revolution disguised as gardening“

Između oktobra i novembra 2021. godine, Volonterski centar Vojvodine je sproveo teoretske i praktične radionice koje su imale za cilj upoznavanje mladih sa principima i etikama permakulturnog dizajna. Ova kratka publikacija je rezultat procesa učenja, razmišljanja, propitivanja članova/ica projektnog tima o pitanjima kao što su odnosi između tri etike permakulture (briga o planeti, briga o ljudima, pravedna raspodela) i praktični elementi društva u kom živimo i na koje želimo da, širenjem praksi permakulture, pozitivno utičemo.

Tekstovi su zamišljeni kao uvod u permakulturu za početnike/ce i njih smo izabrali u skladu sa temama koje obrađuju, ali i sa poveznicama sa aktuelnim pitanjima na koje permakultura može da pruži odgovor. Publikaciju, koju možete besplatno preuzeti ovde, smo pisali/e u okviru projekta „Uvod u permakulturni dizajn“, koji je sufinansiran od strane Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarija za mlade Novi Sad.

Ostavite odgovor