//infografik// Balkanska ruta je ot/zatvorena: migracije u/kroz Srbiju

Infografik “Balkanska ruta je ot/zatvorena: migracije u/kroz Srbiju” sadrži nekoliko aktuelnih informacija, podataka i pojmova vezanih za položaj osoba u pokretu (migranti/kinje, tražioci/teljke azila/izbeglice) u našem regionu, sa fokusom na Srbiju.

Nakon niza onlajn susreta na kojima su devet aktivistkinje iz regiona predstavile svoj rad, iskustvo, pogled i perspektivu o slobodi kretanja i pravu na azil na našim prostorima, grupa učesnika/ca susreta se okupila kako bi, na osnovu nekih od podeljenih informacija, pojmova i inputa, kreirala infografik.

Iako je takozvana  “zapadnobalkanska ruta” već duži niz godina uspostavljena ruta kroz koju hiljade i hiljade ljudi je prolazilo i dalje prolazi, brojne problematike sa kojima se osobe u pokretu suočavaju su ostale nerešene: rasizam, netrpeljivost, slabo informisanje građana/ki loklanih zajednica kroz kojih migranti/kinje prolaze i u kojima borave, nedostatak sistematskih rešenja na brojna humanitarna, društvena i pravna pitanja.

Kako bismo mogli/e biti solidarni/e i pružiti podršku ne samo osobama u pokretu na našim prostorima i u Evropi nego i onima koji se njihovim pitanjem bavi, važno je da ostajemo povezani/e i informisani/e. Ovo je naročito važno u ovom periodu, u kojem su ljudska prava osoba u pokretu dodatno ugrožena skorim odlukama vlastih u našem regionu.Dok su susreti su imali za cilj pružanje prostora aktivistkinjama da govore o svom radu i aktivizmu a učesnicima/cama su nudili priliku za upoznavanje sa njihovim direktnim iskustviama i realnim stanjem na terenu, infografikom želimo da doprinesemo podizanju svesti o položaju tražioca/teljki azila, izbeglica i migranata u našem regionu kao i o važnosti borbe protiv lažnih vesti, koje su često uzrok višestruke diskrminacije.

Ukoliko se Infografik koristi za javno korišćenje (predavanja, članci, prezentacije, video snimci itd.) potrebno je kontaktirati Volonterski centar Vojvodine.

Ostavite odgovor