//Istraživanje//Volontiranje mladih u Vojvodini- Motivi, dobiti i izazov

Pred vama je istraživanje “Volontiranje mladih u Vojvodini- Motivi, dobiti i izazovi”, rezultat dugoročnog volonterskog projekta socijološkinje Helene Hagauer iz Austrije. 

Helena je provela šest meseci (april-septembar 2019) volontirajući u Volonterskom centru Vojvodine u okviru evropskog programa za međunarodne razmene volonterki/a „Evropske Snage Solidarnosti“ (European Solidarity Corps). 

O mladima u Srbiji se ovih dana često čuje da su apatični, letargični, da ih ne zanima politika i da imaju želju da emigriraju. Međutim, postoji i manji broj mladih koji svoje slobodno vreme koristi da bi se angažovao za neku društveno bitnu temu i da bi volontirao u nekoj organizaciji. Neki od njih su toliko zavoleli taj angažman da su čak aktivni u više organizacija.

Šta motiviše ove mlade da volontiraju? Kako su počeli svoj angažman? Šta im se sviđa kod volontiranja, a šta bi moglo da bude bolje? Koju ulogu ima volontiranje u njihovom životu? I na koje načine druge zainteresovati za takav način društvenog angažovanja? 

To su neka od pitanja koja stoje u centru ovog rada čiji je cilj bolje razumevanje mladih koji volontiraju u Srbiji, tačnije u Vojvodini. Odgovori na ova pitanja se zasnivaju na kvalitativnim intervjuima sprovedenim na 16 volontera/volonterki između 16 i 35 godina i tri koordinatora/koordinatorke volontera.

Rad je podeljen na šest poglavlja, koji sadrže: postojeća istraživanja na temu volontiranja i motivima za volontiranje uopšte, kao i istraživanja iz Srbije, metode istraživanja u više detalja, rezultati analize, zaključci i bibliografija.

Istraživanje može biti od koristi onima (organizacije civilnog društva, insitucije, neformalne grupe, dr.) koji se bave kreiranjem novih volonterskih programa, projekata i akcija, kao i onima koji žele da unaprede kvalitet postojećih. 

Pored Volonterskog centra Vojvodine, partner na projektu u kojem je istraživanje nastao je austrijska organizacija Grenzenlos, i projekat je finansiran od strane Evropske komisije.
Istraživanje možete preuzeti, u PDF formatu, ovde.

Ostavite odgovor