Putuj sigurno, putuj održivo!

Service Civil International, međunarodna mirovna mreža čiji je Volonterski centar Vojvodine deo, je kreirala dokument pod nazivom Politika putovanja (Travel Policy) koji bi trebalo da bude putokaz svima koji putuju na seminare, treninge, ali i volonterske kampove SCI-ja!

Zašto izabrati voz ili autobus pre aviona, i kako možete doprineti kreiranju održivog načina putovanja na aktivnosti? Preuzmi ovaj PDF dokument pod nazivom Travel policy for SCI volunteers i saznaj više!

 

Ostavite odgovor