Performance of a Lifetime

Performance of a Lifetime
Your Life In A Minute! What Does It Look Like?

Performance of a Lifetime crafts the environment to play, experiment with the stories we have about our lives and gives them to the group to create something new. It relates to people as performers. Whether we are in line at the super market or performing Hamlet on stage we have the capacity to perform, to be who we are and who we are becoming.

How can we perform together? How can we create an intimate environment where we can take risks and play? Social Therapeutics relates to human beings as creators of their culture & ensemble performers of their lives. Originally developed by Fred Newman and Lois Holzman as a radical psychotherapy in the 1970’s it has evolved into a practical human development methodology. It is the basis for many social interventions that re-initiate hope and development in therapy offices, hospitals, classrooms, after-school programs, workplaces and communities worldwide.

In this workshop we will create a space to play, make connections and explore new possibilities for creating our lives. No previous experience of theatre or therapy is necessary.

The workshop is free. The number of places is limited.
To apply, fill in the application on http://goo.gl/forms/LzkB4BY2Q5
Deadline for application is Wednesday, 9th of September 2015.
Travel expenses are not covered.

To find out more about Social Therapeutics please visit: www.eastsideinstitute.org.
The East Side Institute is an international educational, therapeutic and research center for human development and community.

Performance of Lifetime has been founded and established in USA (www.performanceofalifetime.com).
A series of Performance of Lifetime workshops are happening in Europe: London UK, Thessaloniki Greece, Belgrade and Novi Sad Serbia.
https://www.facebook.com/events/1683008535265652/

When: Friday 11/09/15 17:00 – 21:00

Where: Volonterski Centar Vojvodine, Šafarikova 29/2, Novi Sad

Facilitation:

Lea Čikoš and Elena Bukuvala (Elena Boukouvala) are both graduates of the International Class of the East Side Institute. A youth worker and a therapist, they are activists, volunteers and world travelers. During their training with the East Side institute they became enchanted by the world of play and performance and are now following the path of Social Therapeutics in creating developmental environments and building communities.

For additional info or questions, you can send an email to lea@volontiraj.rs

novi sad
Izvedba života (Performance of a Lifetime)
Tvoj život u minuti! Kako to izgleda?

Izvedba života (Performance of a Lifetime) oblikuje okruženje za igru, eksperimentišući sa pričama naših života koje predajemo grupi gde zajedno stvaramo nešto novo od njih. Obraća se ljudima kao izvođačima. Bilo da smo u redu u prodavnici, bilo da izvodimo Hamleta na bini, mi imamo kapacitet da nastupamo, da budemo ono što jesmo ali i ono što postajemo.

Kako možemo da nastupamo zajedno? Kako možemo da kreiremo intimno okruženje u kome se osećamo sigurno da rizikujemo i igramo se? Socijalna terapija (Social Therapeutics) obraća se ljudskim bićima kao kreatorima svoje kulture & ansamblu izvođača sopstvenog života. Izvorno razvijena od strane Freda Njumana (Freda Newman) i Luis Holcman (Lois Holzman) kao radikalna prihoterapija u 1970-tim godinama, evoluirala je u praktičnu metodologiju ljudskog razvoja. Postala je osnova za mnoge društvene intervencije koje su ponovo pokrenule nadu i razvoj u terapiskim ordinacijama, kancelarijama, bolnicama, učionicama, školskim programima, radnim mestima i zajednicama širom sveta.

U ovoj radionici zajedno ćemo formirati mesto za igru, stvoriti veze i istražiti nove mogućnosti za kreiranje svojih života. Predhodno terapeutsko iskustvo ili iskustvo u teatru, nije neophodno.

Radionica je besplatna. Broj mesta je ograničen.
Prijavite se ispunjavanjem aplikacije na http://goo.gl/forms/LzkB4BY2Q5
Rok za prijavu je Sreda, 9. Septembar 2015.
Putni troškovi nisu pokrveni.

Da saznate više o Socijalnoj Terapiji (Social Therapeutics) posetite:
www.eastsideinstitute.org
Ist Sajd Institut (East Side Institute) je internacionalni obrazovni, terapeutski i istraživački centar za ljudski razvoj i zajednicu.

Izveda života (Performance of Lifetime www.performanceofalifetime.com) je osnovana i razvijena u SAD-u. U narednim mesecima niz radionica Izvedba Života (Performance of Lifetime) održavaju se u Evropi: London, Solun, Beograd i Novi Sad.
https://www.facebook.com/events/1683008535265652/

Kada: Petak 11/09/15 17:00 – 20:00

Gde: Volonterski Centar Vojvodine, Šafarikova 29/2, Novi Sad

Moderatori:

Lea Čikoš i Elena Bukuvala (Elena Boukovala) su obe diplomci međunarodne klase Ist Sajd Instituta (International Class of the East Side Institut). Omladinska radnica i terapeutkinja, aktivistkinje, volonterke i svetske putnice. Tokom treninga na Ist Sajd Institutu (East Side Institut) postale su očarane svetom igre i nastupa, pa sada prate put Socijalne Terapije (Social Therapeutics) u kreiranju razvojnih okruženja i izgradnji zajednice.

Za dodatne informacije ili pitanja, pošaljite email na lea@volontiraj.rs

Ostavite odgovor