Saradnik Lokalnog volonterskog servisa za promotivne aktivnosti

1204630277_438b59e54f_b copyOpis volonterske pozicije:

Saradnik će biti ravnopravan član tročlanog tima Lokalnog volonterskog servisa što ujedno podrazumeva i aktivno članstvo u Volonterskom centru Vojvodine. Zaduženje će podrazumevati timsko unapređivanje i održavanje programa LVS, s tim da će se odgovornosti deliti prema preferencijama i veštinama članova. Rad če se obavljati od kuće i na terenu, u zavisnosti od datih aktivnosti (administracija, pisanje projekta, promotivne prezentacije, edukacije, obuke, sastanci sa partnerima). Za rad je neophodna stalna internet konekcija kako bi tim nesmetano bio u kontaktu. Novi član LVS tima će za početak uz našu podršku kreirati i realizovati volonterski program koji će za cilj imati ostvarenje strategije za povećanje vidljivosti LVS programa. Pored koordinacije i realizacije zasebnog volonterskog programa, volonter će se kroz taj proces uključivati u rad celokupnog programa Lokalnog volonterskog servisa i u rad Volonterskog centra Vojvodina

 

Buduće obaveze i odgovornosti volontera na ovoj poziciji:
1. Promovisanje programa Lokalnog volonterskog servisa putem socijalnih kanala i promotivnih radionica u srednjim školama i na univerzitetu
2. Komunikacija sa korisnicima (volonteri / organizacije / institucije) LVS portala putem maila
3. Promovisanje partnerskih volonterskih programa / volonterskih pozicija putem socijalnih kanala i drugih medija
4. Orijentacija i edukacija budućih volontera o osnovama volonterizma
5. Pisanje projekata i traženja sredstava zarad održivosti programa LVS
6. Prisustvo na sastancima aktivnih članova VCV

Detalji pozicije:
Trajanje od : 13.10.2014
Trajanje do : –
Lokacija : Šafarikova 29/2, Novi Sad
Troškovi su pokriveni (da/ne): Ne
Pristupačnost kolicima (da/ne): Ne postoje uslovi

Opis aktivnosti podrške volonteru:
Volonteri će imati priliku da prođu osnovnu obuku koja će ih pripremiti za zaduženja koja će imati u Volonterskom centru Vojvodine. Pored praktične podrške, dobiće osnovnu literaturu da se što bolje pripreme za svoje volonterske pozicije, kao i podršku ostalih članova tima.

Posvećenost volonterskom angažmanu
Broj sati: 30h
Učestalost: mesečno
Polja delovanja specifično određena za datu volontersku poziciju:
LVS je servis koji može i treba da obuhvati sva polja delovanja, ali članovi programskog tima baviće se razvojem građanskog društva (aktivno učešće mladih, mobilnost mladih) i svakodnevnim radom sa ljudima (edukaciji, monitoringu i dr.).

Ciljna grupa sa kojom se radi: svi

Profil volontera:
Broj volontera: 2
Potrebne veštine:
• Znanje stranih jezika: Engleski jezik – osnovni konverzacijski nivo
• Rad na računaru: Osnovna računarska posmenost (MS office, Internet)
• Komunikacijske veštine
• Odnosi sa javnošću: Predstavljanje programa kroz medije
• Upravljanje projektima i projektnim timovima:
Iskustvo u volonterskom menadžmentu poželjno
• Organizacija rada
• Prikupljanje sredstava:
Praktično iskustvo u prikupljanju sredstava je dobrodošlo!
• Veštine rada sa osetljivim društvenim grupama

Druge veštine:
Iskustvo u neformalnom obrazovanju i oranizovanju volonterskog rada
Lične osobine:
Timska orjentisanost
Odgovornost
Komunikativnost
Proaktivnost
Motivisanost
Fleksibilnost

Lični benefiti:
1. Iskustvo u radu sa mladima, ali i iskusnim omladinskim radnicima
2. Usavršavanje organizacionih veština
3. Usavršavanje socijalnih veština, rad sa motivisanim ljudima i novi kontakti
4. Mogućnost daljeg usavršavanja (seminari, trenizi u zemlji i inostranstvu)
5. Fleksibilan volonterski angažman
6. Mogućnost napredovanja u okviru LVS i uključivanja u postojeće ili pokretanje novih projekata kao aktivni član u organizaciji
7. Implementacija sopstvenih ideja

Datum važenja konkursa: 11. septembra – 21. septembra 2014.
Način selekcije: prijavni formular, intervju.

Prijavni formular za LVS saradnika

Ostavite odgovor