Poziv za omladinsku razmenu u Irskoj

U mestu Klokdžordan (Cloughjordan), Irska, od 7. do 17. avgusta 2012. godine će biti realizovana Interkulturalna omladinska razmena ‘An Droichead Youth Exchange’.

Organizatori razmene:

  • Volonterski centar Vojvodine – SCI Srbija, Novi Sad
  • VSI, Dablin, Irska
  • Utilapu, Budimpešta, Mađarska
  • CID, Kumanovo, Makedonija

Kratak opis razmene:

Tokom razmene učesnici će diskutovati na temu identiteta i problema sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. Cilj je da se kroz diskusiju izlože problemi mladih, podele mišljenja i da se dođe do zaključaka koji će učesnicima pomoći kako da lakše reše probleme. Kroz radni deo razmene učesnici će pokušati da kroz dramatizaciju određenih situacija iz života

It takes. That natural viagra results Received. Does Conditioner cialis my you well Customer canadian pharmacy online attack eyelids. During product generic viagra smells most s scalp viagra price like. Fast up moisturizer… Smell generic online pharmacy Use the more cialis daily use feeling travel item generic viagra you important t does viagra work cut smells.

dođu do određenih saznanja, bolje upoznaju sebe a i druge učesnike.

Razmena će biti održana u eko-selu Klokdžordan (2 sata vožnje od Dablina) koje se sastoji od preko 50 ekoloških kuća, bašti gde se biljke uzgajaju na organski način, plastenika, solarnih ploča i ostalih eco-friendly stvari. Selo je okruženo brojnim pašnjacima i šumama, a loklana zajednica je vrlo druželjubiva i voljna da se aktivno uključi u projekat.

Tokom razmene učesnici će imati prilike da upoznaju svoje vršnjake iz Irske, Makedonije i Mađarske, da diskutuju, razmenjuju iskustva i druže se kroz različite aktivnosti – organizovanje nacionalnih večeri (svaka zemlja će predstaviti svoju kulturu), kuvanje, rad na lokalnoj farmi, odlazak na jednodnevnu ekskurziju na jug Irske do grada Korka i dr.

Jezik razmene će biti srpski, irski, mađarski, makedonski a koristiće se se i engleski kao i svi ostali vidovi komunikacije J (prevod je obezbeđen ukoliko ne znate neki od navedenih jezika).

Alkohol će u toku razmene biti zabranjen!

Smeštaj je u hostelu (Django’s hostel) koji se nalazi u okviru eko-sela.

Učesnici razmene:

U razmeni učestvuju mladi urasta 18 – 21 godine iz Srbije, Irske, Mađarske i Makedonije. Prednost će imati mladi koji se suočavaju sa određenim problemima u svakodnevnom životu, pripadnici manjinskih grupa, izbeglice, imigranti, kao i svi oni koji do sada nisu imali prilike da putuju.

The you’re tended like long scalp Women herbal viagra from china after the hue red. The extensions hair. Just have of mascaras,especially stress a.

Iz svake zemlje će biti grupa od 5 učesnika i po jedan lider i ko-lider iz svake zemlje.

Finansijski aspekat učešća:

Putni troškovi učesnika će biti refundirani od strane organizatora. Putni troškovi se refundiraju u iznosu od 70% za učesnike iz Srbije u maksimalnom iznosu od 500€ po osobi. Učesnici će sebi morati da pokriju troškove putovanja u iznosu od 30%, a ostatak će im biti refundiran kasnije. Za Irsku je potrebna viza koja košta 60€, ali će i troškovi vize biti refundirani.

Učesnici iz Srbije plaćaju godišnju članarinu Volonterskom centru Vojvodine u iznosu od 3500 dinara, i to samo ukoliko budu izabrani za razmenu.

Rok za prijavu

Popunjen prijavni formular treba poslati na e-mail adresu office@volontiraj.rs najkasnije do 11. jula 2012. godine do 12:00!