Poziv mladima za učešće na projektu „Povjerenje za mir“

Volonterski centar Vojvodine je u potrazi za desetoro mladih ljudi od 18 do 25 godina, koji bi bili spremni da uzmu učešće u projektu „Povjerenje za mir“, čiji je organizator udruženje IPAK – Mladost gradi budućnost iz Tuzle, a partner je, pored VCV-a, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka. 

Predviđeno je da projekat traje od maja do decembra 2012. godine, i to u različitim fazama, koje će obuhvatati naprednu edukaciju u Internacionalnom omladinskom centru IPAK-SHL u Križevićima, opština Zvornik (29.6-4.7), zatim dva jednodnevna okrugla stola: prvi u Osijeku (21.9) i drugi u Novom Sadu (19.10), i, na kraju, završna konferencija u Tuzli (16.11).

Organizator pokriva troškove hrane, smeštaja, kao i putne troškove i materijal za učesnike/ce. Učesnici-e treba da daju depozit u iznosu od 10 evra, koji im se vraća po završetku projekta, pod uslovom da su bili prisutni u svim njegovim fazama.

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje, kao što je već napomenuto, treba da imaju od 18 do 25 godina, određeno iskustvo u oblastima suočavanja s prošlošću i izgradnje mira, poželjno iskustvo (radno/volontersko) u organizacijama civilnog društva i motivaciju i interes za učešće na projektu.

Oni koji se prepoznaju u gore navedenom opisu, mogu da pošalju svoje prijave najkasnije do 22. juna na sonja@volontiraj.rs. Detaljnije informacije o projektu se nalaze na ovom linku, a formular za prijavljivanje se nalazi ovde.