Konkurs za lidera/liderku regionalnog kampa u Novom Bečeju

Asocijacija mladih opštine Novi Bečej raspisuje konkurs za kamp lidera/ku tokom trajanja kampa „Velikogospojinski dani 2012.“ Kamp će biti realizovan od 22.08. do 28.08.2012.  Sve detalje o samom kampu možete naći u prilogu ili na sajtu http://amonb.weebly.com/ Od kamp lidera/ke se očekuje da je imao/la ranija iskustva u vođenju kampova, kao da je prošao/la obuku za kamp lidera, motivisanost i posvećenost realizaciji zadataka. Poželjno je, ali ne i obavezno, da kandidat/kinja priloži pismenu potvrdu da je prošao/la obuku za kamp lidera/ku. Motivaciono pismo je takođe dobrodošlo, ali ne i obavezno.

Takođe, angažman kamp lidera/ke će početi 20.08.2012. a završiti se 29.08.2012. U ovom periodu, lider/ka će dobiti sve potrebne informacije vezane za logističke potrebe kampa i tehničke. Kamp lider/ka će imati podršku asistenta koji dolazi iz Asocijacije mladih. Asistent kao glavni zadatak ima da pruža punu logističku i tehničku podršku kamp lideru/ki i omogući mu/joj što lakše vršenje zadataka.

Svoj CV sa preporukama i potvrdama poslati na amo.novibecej@gmail.com sa naznakom „Konkurs“, najkasnije do 30.07.2012. godine u 12 časova. Svi kandidati/kinje će biti obavešteni o ishodu konkursa 05.08.2012.