Publikacija // „Permaculture is revolution disguised as gardening“

Između oktobra i novembra 2021. godine, Volonterski centar Vojvodine je sproveo teoretske i praktične radionice koje su imale za cilj upoznavanje mladih sa principima i etikama permakulturnog dizajna. Ova kratka publikacija je rezultat procesa učenja, …

Poziv//Trening za liderke i lidere interkulturalnih omladinskih razmena

Nakon uspešno obučenih više od deset generacija, Volonterski centar Vojvodine raspisuje poziv za novu generaciju polaznica/ka obuke za liderke/re interkulturalnih omladinskih razmena! Ovaj dvanaesti ciklus otvoren je za učesnice/ke iz Srbije, Francuske i Nemačke. Cilj …

Call for participants // International Training Course for youth workers „RutAlternativa“

Volunteers’ Centre of Vojvodina (SCI Serbia) is opening a call for participants from/ living in: Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Germany, Kosovo, Montenegro, Serbia, Slovenia, Switzerland and Turkey in the frame of the Erasmus …

Poziv za volontiranje // Eko gradnja i permakultura na Kosovu

P.S. : Opis projekta i aktivnosti su na engleskom jeziku: ukoliko nešto ti ne bude bilo jasno, ili budu ti potrebna pojašnjenja u vezi s ovim tekstom, javi nam se (na našem 😉 ) ! GAIA Kosovo is …

Poziv za obuku // Social inclusion in action

P.S. : Opis projekta i aktivnosti su na engleskom jeziku: ukoliko nešto ti ne bude bilo jasno, ili budu ti potrebna pojašnjenja u vezi s ovim tekstom, javi nam se (na našem  😉 ) ! “SOCIAL INCLUSION IN ACTION: …

Poziv za seminar // Climate beyond classism

P.S. : Opis projekta i aktivnosti su na engleskom jeziku: ukoliko nešto ti ne bude bilo jasno, ili budu ti potrebna pojašnjenja u vezi s ovim tekstom, javi nam se (na našem  😉 ) ! Climate Beyond Classism …

Poziv za obuku // Mobility of Volunteering? Eco-friendly!

P.S. : Opis projekta i aktivnosti su na engleskom jeziku: ukoliko nešto ti ne bude bilo jasno, ili budu ti potrebna pojašnjenja u vezi s ovim tekstom, javi nam se (na našem  😉 ) ! “Ready to Take …

Poziv za seminar // Socijalna permakultura

P.S. : Opis projekta i aktivnosti su na engleskom jeziku: ukoliko nešto ti ne bude bilo jasno, ili budu ti potrebna pojašnjenja u vezi s ovim tekstom, javi nam se (na našem 😉 ) ! …

Volontiranje //Fondacija Šuman (Poljska)

Fondacija Šuman iz Varšave je otvorila 17 volonterskih pozicija u okviru 9 projekata koji se realizuju u njihovim partnerskim organizacijama u Varšavi kao i drugim gradovima. Radi se o aktivnostima sa decom i sa mladima, …

Poziv za seminar//“From dreams to action“, Belgija, septembar 2021.

Pozivamo mlade volontere/ke, aktiviste/kinje, članove/ice nevladinih organizacija i neformalnih grupa da se prijave za učešće na seminaru “From Dreams to Action” koji će se realizovati u Belgiji u septembru 2021! Seminar se realizuje u okviru …